Despre scopul şi efectele Botezului

Cu refererie la scopul şi efectele Botezului se pot scrie foarte multe, mai ales că şi Sfânta Scriptură ne dă suficiente mărturii şi explicaţii teologice (vezi: Matei 29:19; Marcu 16:15-16; Ioan 3:3-5; Fapte 2:38; Romani 6:3-11; Galateni 3:27, Efeseni 4:5 ş.a.). Noi am preferat însă să vorbim despre această Taină, citând din rugăciunile pe care […]