Mulţumire adusă lui Dumnezeu după reparaţia Bisericii din Cascais

IMG_7828

Cu mila lui Dumnezeu şi ajutorul oamenilor de bună credinţă, biserica din Cascais închinată Sf. Ioan Gură de Aur (cunoscută printre portughezii romano-catolici ca „Igreja Nossa Senhora da Conceição” – sec. 18) a fost supusă unor ample lucrări de restaurare şi înfrumuseţare, fiind acum iarăşi deschisă pentru serviciile liturgice şi activităţile misionare ale comunităţii. Lucrările au durat aproape o lună şi au fost conduse de fraţii Mihail şi Victor Voina, ajutaţi de alţi muncitori voluntari şi supravegheaţi îndeaproape de părintele paroh, protoiereul Ioan Gherboveţchi. 

Sâmbătă, 9 august, înaintea slujbei Vecerniei, credincioşii din parohie în frunte cu prot. Ioan Gherboveţchi, prot. Andrei Godoroja din R. Moldova (oaspete ocazional) şi egumenul Petru Pruteanu (cleric al acestei parohii) au adus mulţumire lui Dumnezeu şi s-au rugat pentru sănătatea celor care au contribuit la înfrumuseţarea locaşului, după care, biserica a fost stropită cu agheasmă şi a început slujba Vecerniei.

IMG_7819

În cadrul slujbei de seară s-a citit paremia  din cartea III-a a Regilor, cap. 8, urmată de predica părintelui Petru, care a vorbit despre sensurile duhovniceşti ale lăcaşului de cult, iar la sfârşitul slujbei, părintele paroh a prezentat o dare de seară privind lucrările de reparaţie şi dificultăţile întâlnite pe parcurs. După cum a remarcat părintele Ioan, unul din elementele mai speciale ale înfrumuseţării lăcaşului l-a constituit instalarea unui mic iconostas, care nu are scopul de a separa preotul de credincioşi şi nici de a deveni zid între naos şi altar, ci trebuie să devină fereastră către cer, iar icoanele de pe el – semne mai vădite ale prezenţei lui Dumnezeu în mijlocul nostru.

IMG_7857

A doua zi, duminică, în biserica înnoită s-a săvârşit Utrenia şi Liturghia, după care a fost organizată o agapă frăţească cu toţi credincioşii.

 

Post Author: LusOrtodoxia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.